วันพุธ, กรกฎาคม ๒๕, ๒๕๕๐

Puzzle

Man#1 says:
พี่ๆ
Man#1 says:
ขอลองภูมิหน่อย
Man#2 says:
?
Man#1 says:
ภายในห้องห้องหนึ่ง เต็มไปด้วยมนุษย์ต่างดาวที่มาจากโลกอื่น และมีข้อมูลให้ดังนี้
1. มีมนุษย์ต่างดาวมากกว่าหนึ่งคนในห้อง
2. มนุษย์ต่างดาวแต่ละคนในห้องมีจำนวนนิ้วเท่ากันหมด
3. มนุษย์ต่างดาวแต่ละคนในห้องมีนิ้วอย่างน้อย 1 นิ้วบนมือแต่ละข้าง (มีมือมากกว่า 1)
4. ในห้องมีจำนวนนิ้วของมนุษย์ต่างดาวรวมทั้งหมดอยู่ระหว่าง 200 ถึง 300 นิ้ว
5. ถ้าคุณรู้จำนวนนิ้วทั้งหมดในห้อง คุณจะรู้จำนวนมนุษย์ต่างดาวที่มีอยู่ในห้อง
ขอถามว่า... มีมนุษย์ต่างดาวได้สูงสุดทั้งหมดกี่คนในห้อง? และ มนุษย์ต่างดาวแต่ละคนมีนิ้วได้สูงสุดกี่นิ้ว?

Man#1 says:
ผมมีคำตอบในใจแล้ว
Man#2 says:
มี x คน มี n นิ้ว
n > 1
200 =< nx <= 300
Man#2 says:
ข้อ 5 ถ้ารุ้จำนวนนิ้ว จะรุ้จำนวน มนุษย์ต่างดาวทั้งหมด
Man#2 says:
200/n <= x <= 300/n
Man#1 says:
hyperbola?
Man#2 says:
มันต้องเป็นจำนวนเต็มดิ
Man#2 says:
แป๊ปนะ
Man#2 says:
ถ้ารุ้จำนวนนิ่วทั้งหมด
Man#2 says:
ต้องรู้จำนวน มนุษย์ต่างดาว
Man#2 says:
ดังนั้น 200/n กับ 300/n จะต้อง เท่ากัน
Man#2 says:
หรือไม่ก็ห่างไม่เกิน 1
Man#2 says:
ไม่เกิน 2
Man#1 says:
OMG
Man#2 says:

Man#1 says:
คำตอบคือ?
Man#2 says:
ดังนั้น n = 100 ได้ เพราะได้ 2 <= x <= 3 พอดี
Man#2 says:
n = 300 ได้
Man#2 says:
100 ถึง 300 นิ้ว
Man#2 says:
100 ไม่ได้
Man#2 says:
ก็ต้อง 101 ถึง 300 นิ้ว
Man#2 says:
ดังนั้นมี คนได้สูงสุด 2 คน
Man#1 says:
101 * 2 = 202
Man#1 says:
คือ มี 2 คน หรือ 101 คน
Man#2 says:
2 คน
Man#2 says:
101 นั้นนิ้ว
Man#2 says:
n= นิ้ว
Man#2 says:
x = คน
Man#1 says:
แต่ given 202 นิ้ว ทั้งหมด ก็แปลได้ ว่า 2 คน หรือ 101 คนนะ ถูกป่าว
Man#1 says:
ยังงี้ violate ข้อ 5 ไม๊
Man#2 says:
101 นิ้ว
Man#2 says:
ไม่ใช่คน
Man#2 says:
n = นิ้ว
Man#1 says:
มนุษย์ต่างดาว
Man#1 says:
ไม่ใช่คน
Man#2 says:
200 <= nx <= 300
(200/n) <= x <= (300/n)
Man#2 says:
ต้องบังคับให้ได้ x เพียงค่าเดียว
Man#2 says:
ดังนั้น n เป็นได้แค่ 101 ถึง 300
Man#1 says:
101 102 103 ... 300
Man#1 says:
n:= 300
2/3 <=x<=1
Man#2 says:
แทนเข้าไป ได้ x ที่เป็นไปได้มากสุด คือ 2
Man#2 says:
n = 101 ได้ (200/101) = 1 กว่า ๆ (300/101) ได้ 2 กว่า ๆ
Man#2 says:
x ต้องเป็นจำนวนเต็ม
Man#2 says:
ดังนั้น พวกทศนิยมไม่เกี่ยว
Man#2 says:
ดังนั้นจะได้ค่าเดียว
Man#1 says:
อืม
Man#1 says:
คือ มันเป็น hyperbolic นะ
Man#2 says:
มันคืออะไร
Man#1 says:
คำตอบคือ ต้องหาช่วที่ upper bound กะ lower bound ห่างไม่เกิน หนึ่ง
Man#1 says:
xy = c
Man#1 says:

Man#2 says:
วิธีเดียวกันเลยนิ
Man#2 says:
ฮ่า ๆ
Man#1 says:
ม่ายช่ายยยย
Man#1 says:
ผม resay ที่พี่บอก
Man#2 says:
ไม่เหมือนกันยังไงอะ
Man#2 says:
พี่ก็ตั้ง สมการตามทุกข้อเลยนะ
Man#1 says:
งั้นดูนี้
Man#1 says:
ไม่ดิ
Man#1 says:
ผมไม่ได้ว่าของพี่ผิดไง
Man#1 says:
งงนิดนึง
Man#1 says:
กับข้อมห้าน่ะ
Man#1 says:
เค้าต้องการจะบอกไร
Man#2 says:
ก็ข้อห้า บอกว่า ถ้ารุ้จำนวน นิ้ว จะต้องรุ้จำนวนคน
Man#2 says:
จากสมการ 200 <= nx <= 300
Man#2 says:
แปลว่าถ้ารุ้ n แล้ว จะต้องทำให้ได้ x เป็นจำนวนเต็มอันเดียว
Man#2 says:
(200/n) <= x <= (300/n)
Man#2 says:
ดังนั้น n ที่ทำให้ได้ x เป็นจำนวนเต็มตัวเดียว
Man#2 says:
และ x >= 1
Man#2 says:
ก็คือ n อยู่ใน [101,300]
Man#1 says:
พี่คิดดูดิ
Man#1 says:
ถ้า n หรือ x ไม่ใช้ prime อะไรจะเกิดขึ้น?
Man#1 says:
http://siit.net/webboard/read.php?Topic_ID=41166
Man#2 says:
มันเกี่ยวอะไรกับ prime อะ
Man#2 says:
อ๋อ พี่แทนผิดนี่หว่า
Man#2 says:
ข้อ 5 บอกว่ารุ้จำนวน นิ้วทั้งหมดในห้อง
Man#2 says:
ไม่ใช่จำนวนนิ้วต่อคน
Man#2 says:
ดังนั้นก็เป็น ถ้ารู้ nx แล้ว ต้องรุ้ x
Man#2 says:
ดังนั้น nx ต้องเป็นเลข prime 2 ตัว คุณกันเท่านัน้
Man#2 says:
ไม่งั้น มันจะถ่ายไปมาได้
Man#2 says:
และต้องเป็นเลขที่เหมือนกันด้วย
Man#2 says:
ไม่งั้นสลับที่กันได้
Man#1 says:
เย้ๆ
Man#1 says:
(17,17) ป่าว
Man#2 says:
ใช่
Man#2 says:
ส่วน 19,17 อะผิด
Man#1 says:
เอา ที่คุยกันไปโพส ในบล๊อกผมได้ไม๊
Man#2 says:
ไปโพสดิ

ไม่มีความคิดเห็น: